Reklamacja i zwrot towaru


Gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym Sklepie posiadają gwarancję producenta.

Wszystkie produkty wykonane z betonu architektonicznego dostępne w sklepie Cadekor objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta od daty dostarczenia towaru Klientowi. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne – ukruszenia, pęknięcia, uszkodzone powłoki malowane oraz inne uszkodzenia spowodowane niedbałym i niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem oraz montażem zakupionych produktów niezgodnie z dołączoną instrukcją.

Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia spowodowane niezabezpieczaniem produktów na okres zimowy, w których może zbierać się woda (dotyczy fontann oraz donic i wazonów), jak też przedmiotów z których nie została na okres zimowy usunięta ziemia (donice i wazony). Takie produkty radzimy okrywać na zimę folią lub plandeką.

Z uwagi na ręczne wykonanie każdego produktu z betonu architektonicznego, gwarancji nie podlegają i nie są traktowane jako wady:

-niewielkie odchyły w wymiarach;

-niewielkie odchyły w kolorze spowodowane różnymi odcieniami materiałów użytych do produkcji (kruszywa,piasek);

-zmiany w kolorystyce pod wpływem ich użytkowania;

-różnice w wykończeniu produktu (cieniowanie patyną), w porównaniu z tym co jest widoczne na fotografiach - produkty są wykonywane ręcznie i nie jest możliwe zrobienie dwukrotnie identycznego wykończenia.

Pozostałe produkty, takie jak: pompa fontannowa, impregnat do betonu, kleje, tabletki chlorowe do wody fontannowej i inne dodatkowe przedmioty, które można zakupić w naszym Sklepie jako dodatkowe, mają datę gwarancji określoną przez producenta.


Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania, aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.
Reklamacja

Sklep Cadekor obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

W przypadku, gdy produkt:

-jest niezgodny z opisem widniejącym na Zamówieniu;

-nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;

-nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep Cadekor zapewnił Klienta;

-nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep Cadekor przy zawarciu umowy;

-został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;

Klient ma prawo do złożenia reklamacji.


Sklep Cadekor nie odpowiada za niezgodność produktu, gdy kupujący w chwili zawarcia zamówienia o tej niezgodności wiedział.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera firmy spedycyjnej prosimy zawsze sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami telefonicznie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, kurier sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.

Jeżeli jednak zakupiony produkt okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Przed dokonaniem reklamacji skontaktuj się z nami e-mailem lub telefonicznie i powiadom o chęci zareklamowania produktu. Nasza firma zamówi kuriera w celu odebrania reklamowanego produktu w dogodnym dla Ciebie terminie.
 2. Prześlij do nas odpowiednio zabezpieczony na czas transportu produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego wypełnione pisemne oświadczenie, które można pobrać klikając w link obok:  FORMULARZ REKLAMACJI
 3. ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym produktem poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez jedną z form: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 
Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Cadekor bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany towar nie może nosić śladów używania - każdy element produktu musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, produkt dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w odniesieniu do towarów wytworzonych na indywidualne zamówienie Klienta lub indywidualnie wykończonych według życzeń Klienta (np. wybrana kolorystyka produktu). Na takie produkty zostanie sporządzona odrębna umowa.


Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Przed dokonaniem zwrotu produktu skontaktuj się z nami e-mailem lub telefonicznie i powiadom o rezygnacji z produktu.
 2. Odeślij zakupiony w naszym Sklepie produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 3. Dołącz do przesyłki kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz wypełnione pisemnie oświadczenie, w którym wyrazisz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Formularz zwrotu towaru jest do pobrania tu:  FORMULARZ ZWROTU TOWARU
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki przez Sklep Cadekor, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony w oświadczeniu numer konta w ciągu 7 dni od daty podjętej przez nas decyzji zostanie dokonany zwrot pieniędzy w kwocie równej cenie towaru.
  Jeżeli jednak odnotujemy uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania, Twój zwrot produktu zostanie odrzucony. Wówczas przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu i w ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt. Koszty wysyłki wówczas pokrywa Sklep Cadekor.


Dane kontaktowe:

tel: +48 695 432 271

e-mail: biuro@cadekor.pl