Polityka prywatności i plików Cookies

1. W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Sklep Cadekor Ludmiła Hałat-Cader z siedzibą w Bystrej, ul. Olszyny 7B przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, nr telefonu.
Sklep Cadekor przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sklep Cadekor stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep Cadekor danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sklep Cadekor. Sklep Cadekor przetwarza dane w celu realizacji transakcji, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego Sklepu Cadekor. Sklep Cadekor może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Sklepem Cadekor w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji marketingowych dotyczących Sklepu Cadekor Klientom, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

3. Strona prowadzona przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer, na którym znajduje się Strona i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną; dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; możliwości logowania do Witryny; utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu Cadekor, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

5. Pliki Cookies wykorzystywane przez Administratora mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony.

6. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

7. Użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób pliki Cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie plików Cookies ze strony Administratora.

8. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.